رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاخ سفید: ایران با پایبندی به تعهدات در برجام فاصله زیادی دارد

کاخ سفید: ایران با پایبندی به تعهدات در برجام فاصله زیادی دارد سخنگوی کاخ سفید: ایران با پایبندی به تعهدات خود در برجام فاصله بسیار زیادی دارد. تلاشمان را با شرکا و متحدان خود درباره آینده توافق هسته‌ای و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متمرکز می کنیم.

کاخ سفید: ایران با پایبندی به تعهدات در برجام فاصله زیادی دارد

سخنگوی کاخ سفید:

ایران با پایبندی به تعهدات خود در برجام فاصله بسیار زیادی دارد.

تلاشمان را با شرکا و متحدان خود درباره آینده توافق هسته‌ای و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متمرکز می کنیم.