رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نامه عجیب نظام پزشکی؛ به هنرمندان زودتر واکسن بزنید!

نامه عجیب نظام پزشکی؛ به هنرمندان زودتر واکسن بزنید! رییس روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به وزارت بهداشت، برای هنرمندان درخواست اختصاص سهمیه ویژه واکسن کرونا کرده است. این در حالی است که بسیاری از اعضای کادر درمان در بخش دولتی و بخش خصوصی و دانشجویان عرصه کارآموزی و کارورزی علوم پزشکی و […]

نامه عجیب نظام پزشکی؛ به هنرمندان زودتر واکسن بزنید!

رییس روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به وزارت بهداشت، برای هنرمندان درخواست اختصاص سهمیه ویژه واکسن کرونا کرده است.

این در حالی است که بسیاری از اعضای کادر درمان در بخش دولتی و بخش خصوصی و دانشجویان عرصه کارآموزی و کارورزی علوم پزشکی و همچنین سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه‌ای هنوز واکسن کرونا دریافت نکرده‌اند.