رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سال آینده از مناطق آزاد خودرو وارد می‌شود

سال آینده از مناطق آزاد خودرو وارد می‌شود سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: امکان ورود خودروهای خارجی از مناطق آزاد فراهم شده است که در این زمینه درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی برای دولت حاصل می‌شود رحیم زارع گفته رشد درآمد ورودی گمرک و سایر کالاها افزایش حدود ۲۰ هزار میلیاردتومانی داشته است البته […]

سال آینده از مناطق آزاد خودرو وارد می‌شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: امکان ورود خودروهای خارجی از مناطق آزاد فراهم شده است که در این زمینه درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی برای دولت حاصل می‌شود

رحیم زارع گفته رشد درآمد ورودی گمرک و سایر کالاها افزایش حدود ۲۰ هزار میلیاردتومانی داشته است البته تعرفه ورودی گمرک برای حمایت از تولید از ۴ درصد به ۲ درصد تعدیل شده همچنین ۳ هزار میلیارد تومان مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی نیز کاهش یافته است

کلیات بودجه سال آینده روز سه شنبه گذشته پس از تغییراتی در مجلس تائید شد /مهر