رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان ملل اجرا و تقویت برجام را خواستار شد

سازمان ملل اجرا و تقویت برجام را خواستار شد سخنگوی سازمان ملل: ما از تمام طرف‌ها می‌خواهیم اقداماتی را انجام دهند که این دستاورد مهم دیپلماتیک[برجام] را تقویت و تحکیم نماید.

سازمان ملل اجرا و تقویت برجام را خواستار شد

سخنگوی سازمان ملل: ما از تمام طرف‌ها می‌خواهیم اقداماتی را انجام دهند که این دستاورد مهم دیپلماتیک[برجام] را تقویت و تحکیم نماید.