رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۴ زندانی ایرانی در هند آزاد شدند

۴ زندانی ایرانی در هند آزاد شدند چهار ایرانی زندانی در زندان مرکزی ایالت بنگلور هند روز جمعه اول اسفند۱۳۹۹، پس از انتقال به دهلی با پرواز ماهان به آغوش خانواده های خود بازگشتند

۴ زندانی ایرانی در هند آزاد شدند

چهار ایرانی زندانی در زندان مرکزی ایالت بنگلور هند روز جمعه اول اسفند۱۳۹۹، پس از انتقال به دهلی با پرواز ماهان به آغوش خانواده های خود بازگشتند