رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کرونای انگلیسی در کل کشور در گردش است / درخواست وزیر بهداشت از مردم

کرونای انگلیسی در کل کشور در گردش است / درخواست وزیر بهداشت از مردم وزیر بهداشت: باز هم از مردم تقاضای صبوری، رعایت بیشتر پروتکل ها و همکاری با ما برای نیفتادن به دام ویروس مخوف و موتاسیون یافته کووید-۱۹ را دارم. ویروس جدید انگلیسی امروز فراتر از مواردی است که از بیرون آمده و […]

کرونای انگلیسی در کل کشور در گردش است / درخواست وزیر بهداشت از مردم

وزیر بهداشت:
باز هم از مردم تقاضای صبوری، رعایت بیشتر پروتکل ها و همکاری با ما برای نیفتادن به دام ویروس مخوف و موتاسیون یافته کووید-۱۹ را دارم.

ویروس جدید انگلیسی امروز فراتر از مواردی است که از بیرون آمده و همانطور که قبلا گفته بودم این ویروس در کل کشور در گردش است.