رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توضیح شهاب حسینی درباره ماجرای واکسن زدنش در آمریکا

توضیح شهاب حسینی درباره ماجرای واکسن زدنش در آمریکا:هیچ نیت قبلی و برنامه‌ریزی مشخصی برای زدن واکسن نبود و نداشتم به اصرار یکی از دوستان در صف واکسن مازاد ایستادیم تنها ماسک داخل ماشین این ماسک بود که قبل‌ترها، دوستم به من هدیه داده بود

توضیح شهاب حسینی درباره ماجرای واکسن زدنش در آمریکا:هیچ نیت قبلی و برنامه‌ریزی مشخصی برای زدن واکسن نبود و نداشتم

به اصرار یکی از دوستان در صف واکسن مازاد ایستادیم

تنها ماسک داخل ماشین این ماسک بود که قبل‌ترها، دوستم به من هدیه داده بود