رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


‍ قطع برق بازارهای مرکزی اهواز به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی

‍ قطع برق بازارهای مرکزی اهواز به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی ساعتی پیش سازمان توزیع برق اهواز، به سبب عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی کسبه و شهروندان، برق بازار مرکزی این شهر را قطع کرد.

‍ قطع برق بازارهای مرکزی اهواز به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی

ساعتی پیش سازمان توزیع برق اهواز، به سبب عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی کسبه و شهروندان، برق بازار مرکزی این شهر را قطع کرد.