رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان علیه کووید ۱۹ آغاز شد

فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان علیه کووید ۱۹ آغاز شد جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو: فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان با واکسیناسیون ۱۰۰ هزار نفر در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور کلید خورد. واکسیناسیون کرونا در کشور از روز ۲۱ بهمن با تزریق واکسن به کادر بهداشت و درمان بخش‌های مراقبت ویژه […]

فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان علیه کووید ۱۹ آغاز شد

جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو:

فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان با واکسیناسیون ۱۰۰ هزار نفر در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور کلید خورد.

واکسیناسیون کرونا در کشور از روز ۲۱ بهمن با تزریق واکسن به کادر بهداشت و درمان بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها به وسیله واکسن روسی «اسپوتنیک وی» آغاز شده است.