رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شناسایی ۶۲ نوع ویروس جهش یافته انگلیسی در کشور

شناسایی ۶۲ نوع ویروس جهش یافته انگلیسی در کشور رییس مرکز بهداشت خوزستان: تاکنون ۶۲ ویروس جهش یافته انگلیسی در کشور شناسایی شده که ۲۲ مورد آن مربوط به استان خوزستان است/ جام جم

شناسایی ۶۲ نوع ویروس جهش یافته انگلیسی در کشور

رییس مرکز بهداشت خوزستان: تاکنون ۶۲ ویروس جهش یافته انگلیسی در کشور شناسایی شده که ۲۲ مورد آن مربوط به استان خوزستان است/ جام جم