رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امکان لغو پرواز‌های خارجی و اروپایی بمدت سه هفته

امکان لغو پرواز‌های خارجی و اروپایی بمدت سه هفته محسنی بندپی، استاندار تهران مطرح کرد: شب گذشته ۱۸۸۰ خودرو در تهران، به دلیل عدم رعایت تردد شبانه جریمه شده‌اند. امسال هیچ نمایشگاه بهاره‌ای نخواهیم داشت. مسافران خارجی که آمدند در قرنطینه نماندند و پیشنهاد ما این است که پرواز‌های خارجی و اروپایی تا دویا سه […]

امکان لغو پرواز‌های خارجی و اروپایی بمدت سه هفته

محسنی بندپی، استاندار تهران مطرح کرد:

شب گذشته ۱۸۸۰ خودرو در تهران، به دلیل عدم رعایت تردد شبانه جریمه شده‌اند.

امسال هیچ نمایشگاه بهاره‌ای نخواهیم داشت.

مسافران خارجی که آمدند در قرنطینه نماندند و پیشنهاد ما این است که پرواز‌های خارجی و اروپایی تا دویا سه هفته متوقف شود.