رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تلف‌شدن ماهی‌ها به علت نشت مواد نفتی

تلف‌شدن ماهی‌ها به علت نشت مواد نفتی حیدری، مقام مسئول در شیلات استان بوشهر: بر اثر نشت مواد نفتی و آلاینده‌های شیمیایی شاهد نابودی حجم زیادی از گونه تن ماهیان شامل زرده و هور در سواحل عسلویه و نخل تقی هستیم. یکی از عوامل مرگ و میر و انقراض ماهی‌ها توسعه و گسترش مراکز شیمیایی […]

تلف‌شدن ماهی‌ها به علت نشت مواد نفتی

حیدری، مقام مسئول در شیلات استان بوشهر: بر اثر نشت مواد نفتی و آلاینده‌های شیمیایی شاهد نابودی حجم زیادی از گونه تن ماهیان شامل زرده و هور در سواحل عسلویه و نخل تقی هستیم.

یکی از عوامل مرگ و میر و انقراض ماهی‌ها توسعه و گسترش مراکز شیمیایی و پتروشیمی است. شیلات همواره نسبت به این موضوع معترض بوده است./مهر