رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین یارانه معیشتی امسال، روز یکشنبه آینده (۱۰ اسفند) به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود

آخرین یارانه معیشتی امسال، روز یکشنبه آینده (۱۰ اسفند) به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و همچنین آخرین مرحله یارانه کرونا در آخرین روزهای اسفند پرداخت می‌شود.

آخرین یارانه معیشتی امسال، روز یکشنبه آینده (۱۰ اسفند) به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و همچنین آخرین مرحله یارانه کرونا در آخرین روزهای اسفند پرداخت می‌شود.