رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واعظی: من نگفتم دولت ارز را گران کرده است

واعظی: من نگفتم دولت ارز را گران کرده است دیروز برخی رسانه‎ها به نقل از واعظی نوشته بودند: «از نظر اقتصادی نرخ ارز ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست، ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم.» رئیس دفتر روحانی می‎گوید عامل افزایش نرخ ارز تحریم‌هاست و منظور من این بود […]

واعظی: من نگفتم دولت ارز را گران کرده است

دیروز برخی رسانه‎ها به نقل از واعظی نوشته بودند: «از نظر اقتصادی نرخ ارز ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست، ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم.»

رئیس دفتر روحانی می‎گوید عامل افزایش نرخ ارز تحریم‌هاست و منظور من این بود که دولت علی‌رغم اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست، اما با مقاومت، کشور را اداره کرد. هیچ‎گاه به دنبال گرانی ارز نبودیم.