رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا: مذاکره می کنیم اما تحریم‌ها را کاهش نمی‌دهیم.

آمریکا: مذاکره می کنیم اما تحریم‌ها را کاهش نمی‌دهیم. سخنگوی کاخ سفید: آماده گفت‌وگوی دیپلماتیک با ایران هستیم اما تحریم‌ها علیه این کشور را کاهش نمی‌دهیم.

آمریکا: مذاکره می کنیم اما تحریم‌ها را کاهش نمی‌دهیم.

سخنگوی کاخ سفید: آماده گفت‌وگوی دیپلماتیک با ایران هستیم اما تحریم‌ها علیه این کشور را کاهش نمی‌دهیم.