رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسکان نوروزی ۱۴۰۰ در مدارس ممنوع شد

اسکان نوروزی ۱۴۰۰ در مدارس ممنوع شد گودرز کریمی‌فر، مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش: سال ۱۴۰۰ اسکان نوروزی در مدارس نداریم. در مدارس به لحاظ شرایط کرونا به ویژه کرونای انگلیسی و تأکید بر شعار «در خانه ماندن»، سعی ما بر این است که در هیچ مدرسه‌ای اسکان نوروزی نداشته باشیم.

اسکان نوروزی ۱۴۰۰ در مدارس ممنوع شد

گودرز کریمی‌فر، مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش: سال ۱۴۰۰ اسکان نوروزی در مدارس نداریم.

در مدارس به لحاظ شرایط کرونا به ویژه کرونای انگلیسی و تأکید بر شعار «در خانه ماندن»، سعی ما بر این است که در هیچ مدرسه‌ای اسکان نوروزی نداشته باشیم.