رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اجبار رجیستر شدن ساعت‌ها و تبلت‌های هوشمند

اجبار رجیستر شدن ساعت‌ها و تبلت‌های هوشمند با مصوبه مجلس، از سال آینده تبلت‌ و ساعت‌های هوشمند باید رجیستر شوند. طرح رجیستری با تمامی حواشی که داشته تا امروز بر بازار موبایل تاثیرات گوناگونی گذاشته و حالا قرار است که در سال آینده این تاثیرات روی بازار تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند نیز اتفاق بیفتد چرا […]

اجبار رجیستر شدن ساعت‌ها و تبلت‌های هوشمند

با مصوبه مجلس، از سال آینده تبلت‌ و ساعت‌های هوشمند باید رجیستر شوند.

طرح رجیستری با تمامی حواشی که داشته تا امروز بر بازار موبایل تاثیرات گوناگونی گذاشته و حالا قرار است که در سال آینده این تاثیرات روی بازار تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند نیز اتفاق بیفتد چرا که با مصوبه جدید مجلس، این تجهیزات نیز باید در سامانه همتا ثبت شوند.