رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال انتخاب شدند

اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال انتخاب شدند 🔸نمایندگان هیئت های فوتبال: 🔹احسان اصولی ۲۵ رای 🔹طهمورث حیدری ۲۳ رای 🔸نمایندگان مدیران عامل باشگاه ها: 🔹بهرام رضائیان ۴۰ رای 🔹مهرداد سراجی ۴۹ رای 🔸کارشناسان: 🔹خداداد افشاریان ۲۰ رای 🔹احمدرضا براتی ۲۴ رای 🔹میرشاد ماجدی ۲۰ رای

اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال انتخاب شدند

🔸نمایندگان هیئت های فوتبال:

🔹احسان اصولی ۲۵ رای

🔹طهمورث حیدری ۲۳ رای

🔸نمایندگان مدیران عامل باشگاه ها:

🔹بهرام رضائیان ۴۰ رای

🔹مهرداد سراجی ۴۹ رای

🔸کارشناسان:

🔹خداداد افشاریان ۲۰ رای

🔹احمدرضا براتی ۲۴ رای

🔹میرشاد ماجدی ۲۰ رای