رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شفاف‌سازی اطلاعات شرکت‌های دولتی و بانک‌ها

شفاف‌سازی اطلاعات شرکت‌های دولتی و بانک‌ها مجلس، دولت را مکلف کرد هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی تمام اطلاعات شرکت‌های دولتی و بانک‌ها نظیر اطلاعات نیروی انسانی، بودجه و صورت‌های مالی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصاد اقدام کنند.

شفاف‌سازی اطلاعات شرکت‌های دولتی و بانک‌ها

مجلس، دولت را مکلف کرد هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی تمام اطلاعات شرکت‌های دولتی و بانک‌ها نظیر اطلاعات نیروی انسانی، بودجه و صورت‌های مالی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصاد اقدام کنند.