رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سیب و پرتقال کیلویی چند؟

سیب و پرتقال کیلویی چند؟ سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران: در حال حاضر، قیمت سیب قرمز در میادین میوه و تره بار زیر ۱۰ هزار تومان و به طور مشخص هر کیلوگرم ۸۹۰۰ تومان و قیمت سیب زرد نیز در میادین زیر ۱۱ هزار تومان و به طور مشخص هر کیلوگرم ۱۰۸۰۰ تومان است. پرتقال […]

سیب و پرتقال کیلویی چند؟

سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران:

در حال حاضر، قیمت سیب قرمز در میادین میوه و تره بار زیر ۱۰ هزار تومان و به طور مشخص هر کیلوگرم ۸۹۰۰ تومان و قیمت سیب زرد نیز در میادین زیر ۱۱ هزار تومان و به طور مشخص هر کیلوگرم ۱۰۸۰۰ تومان است.

پرتقال نیز در میادین میوه و تره بار بین ۱۱۵۰۰ تومان تا ۱۴۵۰۰ تومان عرضه می‌شود و در حال حاضر، قیمت هر کیلوگرم پرتقال رسمی و بیروتی ۱۱۵۰۰ تومان، پرتقال تامسون شمال ۱۱۸۰۰ تومان، پرتقال والنسیا ۱۲۵۰۰ تومان، پرتقال توسُرخ ۱۲۹۵۰ تومان و پرتقال تامسون جنوب ۱۴۵۰۰ تومان است.