رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز واکسیناسیون کارکنان بهشت زهرا (س)

آغاز واکسیناسیون کارکنان بهشت زهرا (س) واکسیناسیون کارکنان سازمان بهشت زهرا(س) بر اساس اولویت‌بندی ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت آغاز شد.

آغاز واکسیناسیون کارکنان بهشت زهرا (س)

واکسیناسیون کارکنان سازمان بهشت زهرا(س) بر اساس اولویت‌بندی ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت آغاز شد.