رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توضیحات غریب آبادی درباره سفر هیئت فنی آژانس به ایران در فروردین؛

توضیحات غریب آبادی درباره سفر هیئت فنی آژانس به ایران در فروردین؛ سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین: این قبیل تعاملات فنی بین ایران و آژانس، موضوع جدیدی نیست و هیچ توافق و ترتیبات جدیدی نیز برنامه ریزی نشده است. دو طرف برای حل و فصل چند موضوع پادمانی، مدت […]

توضیحات غریب آبادی درباره سفر هیئت فنی آژانس به ایران در فروردین؛

سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین:

این قبیل تعاملات فنی بین ایران و آژانس، موضوع جدیدی نیست و هیچ توافق و ترتیبات جدیدی نیز برنامه ریزی نشده است.

دو طرف برای حل و فصل چند موضوع پادمانی، مدت هاست در حال کار و تعامل هستند و در طول دو سال گذشته نیز، چندین نشست فنی برگزار کرده اند و نشست پیش روی نیز در تداوم همین مسیر بوده و در سطح مدیرکل آژانس نمی باشد.

هر گونه تعامل با آژانس درخصوص این موضوعات پادمانی، با هدف حل و فصل هر چه سریعتر آن ها صورت می پذیرد و ما نیز بر ضرورت حسن نیت و پرهیز از سیاسی کاری آژانس در این فرایند تأکید داشته و داریم.