رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ازدحام مسافران در فرودگاه اهواز برای تست کرونا

ازدحام مسافران در فرودگاه اهواز برای تست کرونا درپی اجبار مسافران پروازهای خروجی از فرودگاه اهواز به ارائه تست منفی کرونا، مرکز نمونه گیری مستقر در محوطه فرودگاه با ازدحام جمعیت روبه‌رو شده است.. رییس مرکز بهداشت شرق اهواز نیز ضمن توصیه به مسافران برای خودداری از ازدحام در فرودگاه اهواز برای انجام تست کرونا […]

ازدحام مسافران در فرودگاه اهواز برای تست کرونا

درپی اجبار مسافران پروازهای خروجی از فرودگاه اهواز به ارائه تست منفی کرونا، مرکز نمونه گیری مستقر در محوطه فرودگاه با ازدحام جمعیت روبه‌رو شده است..

رییس مرکز بهداشت شرق اهواز نیز ضمن توصیه به مسافران برای خودداری از ازدحام در فرودگاه اهواز برای انجام تست کرونا گفت: مسافران می توانند ۲۴ساعت قبل از پرواز برای انجام تست کرونا به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.