رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر امورخارجه: برجام قابل مذاکره دوباره نیست

وزیر امورخارجه: برجام قابل مذاکره دوباره نیست ظریف: برجام قابل مذاکره دوباره نیست. اگر سال ۲۰۲۱ با سال ۲۰۱۵ تفاوت دارد، پس با سال ۱۹۴۵ نیز متفاوت است. پس بیایید منشور سازمان ملل را تغییر دهیم و (حق) وتو را – که اغلب آمریکا از آن سوءاستفاده کرده است- حذف کنیم. بیایید خودنمایی نکنیم- یعنی […]

وزیر امورخارجه: برجام قابل مذاکره دوباره نیست

ظریف: برجام قابل مذاکره دوباره نیست. اگر سال ۲۰۲۱ با سال ۲۰۱۵ تفاوت دارد، پس با سال ۱۹۴۵ نیز متفاوت است. پس بیایید منشور سازمان ملل را تغییر دهیم و (حق) وتو را – که اغلب آمریکا از آن سوءاستفاده کرده است- حذف کنیم. بیایید خودنمایی نکنیم- یعنی همان کاری که هردویمان از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ بیهوده انجام دادیم- و توجه‌مان را معطوف به اجرای برجامی کنیم که هر دویمان واقعا آن را امضاء کرده‌ایم.