رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کمالوندی نشست ماه آوریل ایران و آژانس در سطح معاون مدیرکل برگزار خواهد شد

کمالوندی نشست ماه آوریل ایران و آژانس در سطح معاون مدیرکل برگزار خواهد شد سخنگوی سازمان انرژی اتمی نشست اوایل آوریل ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی را در راستای تعاملات فنی دو طرف و در چارچوب موضوعات پادمانی برشمرد و گفت که این نشست در سطح معاون مدیرکل برگزار خواهد شد. تاریخ دقیق […]

کمالوندی نشست ماه آوریل ایران و آژانس در سطح معاون مدیرکل برگزار خواهد شد

سخنگوی سازمان انرژی اتمی نشست اوایل آوریل ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی را در راستای تعاملات فنی دو طرف و در چارچوب موضوعات پادمانی برشمرد و گفت که این نشست در سطح معاون مدیرکل برگزار خواهد شد.

تاریخ دقیق این نشست پس از هماهنگی با آژانس تعیین خواهد شد.