رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک متخصص میکروب‌شناسی: سال آینده نیز شاهد مرگ پرندگان در تالاب میانکاله خواهیم بود

یک متخصص میکروب‌شناسی: سال آینده نیز شاهد مرگ پرندگان در تالاب میانکاله خواهیم بود افزایش باکتری کلستریدیوم بوتولینوم در تالاب میانکاله طی سال‌ها و بر اثر عوامل گوناگونی رخ داده است بازگرداندن شرایط این تالاب به حالت طبیعی نیز زمان‌بر خواهد بود و ‌ اگر همین شرایط ادامه پیدا کند، پیش‌بینی می‌شود سال آینده نیز […]

یک متخصص میکروب‌شناسی: سال آینده نیز شاهد مرگ پرندگان در تالاب میانکاله خواهیم بود

افزایش باکتری کلستریدیوم بوتولینوم در تالاب میانکاله طی سال‌ها و بر اثر عوامل گوناگونی رخ داده است

بازگرداندن شرایط این تالاب به حالت طبیعی نیز زمان‌بر خواهد بود و ‌ اگر همین شرایط ادامه پیدا کند، پیش‌بینی می‌شود سال آینده نیز شاهد مرگ‌و میر پرندگان در این تالاب باشیم./ایسنا