رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دو ميليون و ۱۰۰ هزار كارتخوان قطع شد.

بانك مركزي: دو ميليون و ۱۰۰ هزار كارتخوان و درگاه پرداخت اينترنتی غيرفعال كه فاقد پرونده مالياتی بودند، قطع شد.

بانك مركزي: دو ميليون و ۱۰۰ هزار كارتخوان و درگاه پرداخت اينترنتی غيرفعال كه فاقد پرونده مالياتی بودند، قطع شد.