رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی شرط انجام سفرهای نوروزی

رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی شرط انجام سفرهای نوروزی رحمانی فضلی، وزیر کشور: دیروز در جلسه ستاد مطرح شد بجز شهر‌های قرمز و نارنجی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی منعی برای سفر وجود ندارد. توصیه ما این است حداقل سفر با حداکثر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ایام نوروز برگزار شود.

رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی شرط انجام سفرهای نوروزی

رحمانی فضلی، وزیر کشور:

دیروز در جلسه ستاد مطرح شد بجز شهر‌های قرمز و نارنجی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی منعی برای سفر وجود ندارد.

توصیه ما این است حداقل سفر با حداکثر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ایام نوروز برگزار شود.