رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی سازمان سنجش از نام‌نویسی ۷۴ هزار و ۱۸۵ نفر در آزمون سراسری ۱۴۰۰ خبر داد.

سخنگوی سازمان سنجش از نام‌نویسی ۷۴ هزار و ۱۸۵ نفر در آزمون سراسری ۱۴۰۰ خبر داد. آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از نهم تا دوازدهم تیر برگزار خواهد شد.

سخنگوی سازمان سنجش از نام‌نویسی ۷۴ هزار و ۱۸۵ نفر در آزمون سراسری ۱۴۰۰ خبر داد.

آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از نهم تا دوازدهم تیر برگزار خواهد شد.