رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بلینکن: برای تصمیم‌گیری توپ در زمین ایران است

بلینکن: برای تصمیم‌گیری توپ در زمین ایران است صفحه توئیتر وزارت خارجه آمریکا به نقل از آنتونی بلینکن نوشت: در خصوص مذاکرات هسته‌ای با ایران ما به صراحت اعلام کرده‌ایم که مسیر دیپلماسی باز است. برای تصمیم‌گیری توپ در زمین ایران قرار دارد، اگر موافق است.

بلینکن: برای تصمیم‌گیری توپ در زمین ایران است

صفحه توئیتر وزارت خارجه آمریکا به نقل از آنتونی بلینکن نوشت: در خصوص مذاکرات هسته‌ای با ایران ما به صراحت اعلام کرده‌ایم که مسیر دیپلماسی باز است.

برای تصمیم‌گیری توپ در زمین ایران قرار دارد، اگر موافق است.