رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خطیب زاده: بین ایران و آمریکا گفت‌وگوی مستقیم یا غیرمستقیمی نیست

خطیب زاده: بین ایران و آمریکا گفت‌وگوی مستقیم یا غیرمستقیمی نیست سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری: ایران نه هیچ وقت طرح گام به گامی را دریافت کرده و نه چنین طرحی مبتنی بر خط مشی اعلامی ایران بوده است. بین ایران و آمریکا گفت‌وگوی مستقیم یا غیرمستقیمی نیست، چون برجام مسیر را روشن […]

خطیب زاده: بین ایران و آمریکا گفت‌وگوی مستقیم یا غیرمستقیمی نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری:

ایران نه هیچ وقت طرح گام به گامی را دریافت کرده و نه چنین طرحی مبتنی بر خط مشی اعلامی ایران بوده است.

بین ایران و آمریکا گفت‌وگوی مستقیم یا غیرمستقیمی نیست، چون برجام مسیر را روشن کرده است.