رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین وضعیت پزشک گنابادی دریافت کننده واکسن اسپوتنیک V

آخرین وضعیت پزشک گنابادی دریافت کننده واکسن اسپوتنیک V رئیس دانشگاه علوم‌ پزشکی گناباد: حال عمومی پزشک گنابادی دریافت کننده واکسن روسی کرونا خوب است او با علائم گوارشی و وجود خون در مدفوع به مدت ۴۸ ساعت بستری شده بود به طور یقین نمی‌توان گفت که این عوارض مربوط به واکسن نبوده است

آخرین وضعیت پزشک گنابادی دریافت کننده واکسن اسپوتنیک V

رئیس دانشگاه علوم‌ پزشکی گناباد:

حال عمومی پزشک گنابادی دریافت کننده واکسن روسی کرونا خوب است

او با علائم گوارشی و وجود خون در مدفوع به مدت ۴۸ ساعت بستری شده بود

به طور یقین نمی‌توان گفت که این عوارض مربوط به واکسن نبوده است