رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سفر به گیلان، نوروز امسال ممنوع است

سفر به گیلان، نوروز امسال ممنوع است رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی گیلان با بیان اینکه تابع ستاد تصمیمات مقابله با کرونا برای اجرای طرح ها و برنامه هستیم، گفت: براساس مصوبه قبلی، سفر به استان گیلان ممنوع است.

سفر به گیلان، نوروز امسال ممنوع است

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی گیلان با بیان اینکه تابع ستاد تصمیمات مقابله با کرونا برای اجرای طرح ها و برنامه هستیم، گفت: براساس مصوبه قبلی، سفر به استان گیلان ممنوع است.