رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف: آمریکا خودش از برجام خارج شده و خودش نیز برای بازگشت به برجام باید پیشقدم شود.

ظریف: آمریکا خودش از برجام خارج شده و خودش نیز برای بازگشت به برجام باید پیشقدم شود. یک سال دولت ترامپ تایید می‌کرد که ما برجام را اجرا می‌کنیم و آژانس هم در آن مدت در پنج گزارش این مساله تایید کرد. مشکل اگر بی‌اعتمادی است، از بی‌اعتمادی ایران به کشورهای غربی است که هیچ […]

ظریف: آمریکا خودش از برجام خارج شده و خودش نیز برای بازگشت به برجام باید پیشقدم شود.

یک سال دولت ترامپ تایید می‌کرد که ما برجام را اجرا می‌کنیم و آژانس هم در آن مدت در پنج گزارش این مساله تایید کرد.

مشکل اگر بی‌اعتمادی است، از بی‌اعتمادی ایران به کشورهای غربی است که هیچ وقت برجام را به درستی اجرا نکردند. این را ‌حل بکنند، بلافاصله همانطور که مقام معظم رهبری گفت ما خواهان اجرای برجام هستیم و آن را اجرا می‌کنیم.