رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش نرخ بلیت اتوبوس های بین شهری از ۲۵ اسفند ماه

افزایش نرخ بلیت اتوبوس های بین شهری از ۲۵ اسفند ماه نرخ بلیت اتوبوس‌های بین شهری از ۲۵ اسفند ماه در قالب فروش بلیت‌های نوروزی ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

افزایش نرخ بلیت اتوبوس های بین شهری از ۲۵ اسفند ماه

نرخ بلیت اتوبوس‌های بین شهری از ۲۵ اسفند ماه در قالب فروش بلیت‌های نوروزی ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.