رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جدال‌ دیپلماتیک بر سر واکسن کرونا؛ انگلیس معاون سفیر اتحادیه اروپا را فراخواند

جدال‌ دیپلماتیک بر سر واکسن کرونا؛ انگلیس معاون سفیر اتحادیه اروپا را فراخواند وزارت امور خارجه انگلیس در ادامه جدال دیپلماتیک بر سر توزیع واکسن کرونا، معاون سفیر اتحادیه اروپا در لندن را احضار کرد.

جدال‌ دیپلماتیک بر سر واکسن کرونا؛ انگلیس معاون سفیر اتحادیه اروپا را فراخواند

وزارت امور خارجه انگلیس در ادامه جدال دیپلماتیک بر سر توزیع واکسن کرونا، معاون سفیر اتحادیه اروپا در لندن را احضار کرد.