رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بایدن: اگر واکسن کرونای اضافی داشته باشیم به کشورهای دیگر می‌فرستیم

بایدن: اگر واکسن کرونای اضافی داشته باشیم به کشورهای دیگر می‌فرستیم رئیس جمهور آمریکا گفت پس از آنکه همه آمریکایی‌ها واکسن کرونا دریافت کنند، اگر واکسن اضافی باقی بماند سهم دیگر کشورها خواهد شد.

بایدن: اگر واکسن کرونای اضافی داشته باشیم به کشورهای دیگر می‌فرستیم

رئیس جمهور آمریکا گفت پس از آنکه همه آمریکایی‌ها واکسن کرونا دریافت کنند، اگر واکسن اضافی باقی بماند سهم دیگر کشورها خواهد شد.