رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ممنوعیت صادرات مرغ به گمرکات اعلام شد

ممنوعیت صادرات مرغ به گمرکات اعلام شد ممنوعیت صادرات مرغ که در تاریخ ۵ آبان ۹۹ توسط ستاد تنظیم بازار مصوب شده بود، به گمرکات کشور اعلام شد.

ممنوعیت صادرات مرغ به گمرکات اعلام شد

ممنوعیت صادرات مرغ که در تاریخ ۵ آبان ۹۹ توسط ستاد تنظیم بازار مصوب شده بود، به گمرکات کشور اعلام شد.