رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین رنگ بندی کرونایی شهر‌های کشور

آخرین رنگ بندی کرونایی شهر‌های کشور با وجود توصیه مسئولان بهداشتی در خصوص خودداری از رفتن به سفر، براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا فهرست شهرهای مجاز برای سفرهای نوروزی منتشر شد.

آخرین رنگ بندی کرونایی شهر‌های کشور

با وجود توصیه مسئولان بهداشتی در خصوص خودداری از رفتن به سفر، براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا فهرست شهرهای مجاز برای سفرهای نوروزی منتشر شد.