رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشف ۱۰۰ تن مرغ احتکار شده در شهرستان ری

کشف ۱۰۰ تن مرغ احتکار شده در شهرستان ری ۱۰۰ تن مرغ منجمد احتکار شده در یک سردخانه در بخش کهریزک کشف و ضبط شد.

کشف ۱۰۰ تن مرغ احتکار شده در شهرستان ری

۱۰۰ تن مرغ منجمد احتکار شده در یک سردخانه در بخش کهریزک کشف و ضبط شد.