رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واگذاری تالاب انزلی به وزارت نیرو منتفی شد

واگذاری تالاب انزلی به وزارت نیرو منتفی شد پیگیری های سازمان جنگل ها در صدور سند تالاب انزلی نتیجه داد و واگذاری این تالاب به وزارت نیرو منتفی شد.

واگذاری تالاب انزلی به وزارت نیرو منتفی شد

پیگیری های سازمان جنگل ها در صدور سند تالاب انزلی نتیجه داد و واگذاری این تالاب به وزارت نیرو منتفی شد.