رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هشدار درباره احتمال تشدید طغیان آمیز کرونا در استان تهران

هشدار درباره احتمال تشدید طغیان آمیز کرونا در استان تهران فرمانده ستاد مقابله با کرونای کلانشهر تهران: سفر‌ها احتمال بازگشت طغیان آمیز کرونا را در تهران تشدید می‌کند.

هشدار درباره احتمال تشدید طغیان آمیز کرونا در استان تهران

فرمانده ستاد مقابله با کرونای کلانشهر تهران: سفر‌ها احتمال بازگشت طغیان آمیز کرونا را در تهران تشدید می‌کند.