رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نحوه پرداخت سود سال ۹۸ سهام عدالت مشخص شد

نحوه پرداخت سود سال ۹۸ سهام عدالت مشخص شد مصوبه شورای عالی بورس در خصوص نحوه پرداخت سود سهام عدالت: سود قابل تقسیم ۳۶ شرکت بورسی و فرابورسی به همه مشمولین اعم از روش سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم پرداخت می‌شود.

نحوه پرداخت سود سال ۹۸ سهام عدالت مشخص شد

مصوبه شورای عالی بورس در خصوص نحوه پرداخت سود سهام عدالت:

سود قابل تقسیم ۳۶ شرکت بورسی و فرابورسی به همه مشمولین اعم از روش سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم پرداخت می‌شود.