رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فروش کالا به همراه روغن نباتی ممنوع!

فروش کالا به همراه روغن نباتی ممنوع! بیک زاده، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت: فروش هرگونه کالا به همراه روغن نباتی از سوی شرکت‌های پخش تخلف محسوب می‌شود.این ممنوعیت طی نامه‌ای به انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران نیز ارسال و ابلاغ شده است. در صورت احراز تخلف فروش هر کالایی به همراه روغن […]

فروش کالا به همراه روغن نباتی ممنوع!

بیک زاده، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت:

فروش هرگونه کالا به همراه روغن نباتی از سوی شرکت‌های پخش تخلف محسوب می‌شود.این ممنوعیت طی نامه‌ای به انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران نیز ارسال و ابلاغ شده است.

در صورت احراز تخلف فروش هر کالایی به همراه روغن نباتی، مجوز پخش شرکت مربوط تعلیق خواهد شد.

شهروندان در صورت مشاهده چنین مواردی، مراتب را به سامانه ۱۲۴، سازمان حمایت و یا سازمان‌های صمت استانی گزارش دهند.