رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر دفاع انگلیس: بدهی ایران را باید پرداخت کنیم

وزیر دفاع انگلیس: بدهی ایران را باید پرداخت کنیم بن والاس وزیر دفاع انگلیس، اولین مقام رسمی دولت لندن به طلب ۴۰۰ میلیون پوندی ایران، در پرونده قدیمی تانک‌های چیفتن اعتراف و تصریح کرد که این بدهی باید پرداخت شود.

وزیر دفاع انگلیس: بدهی ایران را باید پرداخت کنیم

بن والاس وزیر دفاع انگلیس، اولین مقام رسمی دولت لندن به طلب ۴۰۰ میلیون پوندی ایران، در پرونده قدیمی تانک‌های چیفتن اعتراف و تصریح کرد که این بدهی باید پرداخت شود.