رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عقد قراداد تتلو با کمپانی آلمانی

عقد قراداد تتلو با کمپانی آلمانی صفحه رسمی کمپانی یونیورسال در آلمان، با تایید عقد قرارداد با امیر تتلو ، نخستین اثر تحت قرارداد با تتلو را بنام «تو بزار برو منو» منتشر کرد. این کمپانی برای تتلو نوشته: به موسیقی جهان خوش آمدی در این متن همچنین آمده: این مرد ۳۳ ساله هم اکنون […]

عقد قراداد تتلو با کمپانی آلمانی

صفحه رسمی کمپانی یونیورسال در آلمان، با تایید عقد قرارداد با امیر تتلو ، نخستین اثر تحت قرارداد با تتلو را بنام «تو بزار برو منو» منتشر کرد. این کمپانی برای تتلو نوشته: به موسیقی جهان خوش آمدی

در این متن همچنین آمده: این مرد ۳۳ ساله هم اکنون در ترکیه در تبعید زندگی میکند