رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تهیه‌کننده «‎دیرین دیرین» بر اثر کرونا درگذشت

تهیه‌کننده «‎دیرین دیرین» بر اثر کرونا درگذشت محمد ابوالحسنی تهیه‌کننده و ایده‌پرداز اولیه انیمیشن‌های ‎دیرین دیرین بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.

تهیه‌کننده «‎دیرین دیرین» بر اثر کرونا درگذشت

محمد ابوالحسنی تهیه‌کننده و ایده‌پرداز اولیه انیمیشن‌های ‎دیرین دیرین بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.