رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مالیات خانه‌های خالی اشخاص حقوقی دو برابر اشخاص حقیقی است

مالیات خانه‌های خالی اشخاص حقوقی دو برابر اشخاص حقیقی است معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی و اشخاص حقوقی که اقدام به نگهداری واحدهای خالی می کنند، باید دو برابر افراد حقیقی مالیات بپردازند گفت: با اجرای ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، خالی نگه داشتن واحد مسکونی برای دستگاه‌ها و افراد […]

مالیات خانه‌های خالی اشخاص حقوقی دو برابر اشخاص حقیقی است

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی و اشخاص حقوقی که اقدام به نگهداری واحدهای خالی می کنند، باید دو برابر افراد حقیقی مالیات بپردازند گفت: با اجرای ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، خالی نگه داشتن واحد مسکونی برای دستگاه‌ها و افراد توجیه اقتصادی نخواهد داشت.