رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دوربین‌ها کدام یک از مسافران نوروزی را جریمه می‌کنند؟

دوربین‌ها کدام یک از مسافران نوروزی را جریمه می‌کنند؟ طبق رنگ‌بندی جدید اعلام شده، برای مناطق مختلف کشور اگر خودرویی با پلاک بومی از یک شهر یا استان قرمز و نارنجی خارج شود، شماره پلاکش ثبت شده و برای اعمال جریمه برای پلیس ارسال خواهد شد همچنین اگر خودرویی با پلاک غیر بومی قصد ورود […]

دوربین‌ها کدام یک از مسافران نوروزی را جریمه می‌کنند؟

طبق رنگ‌بندی جدید اعلام شده، برای مناطق مختلف کشور اگر خودرویی با پلاک بومی از یک شهر یا استان قرمز و نارنجی خارج شود، شماره پلاکش ثبت شده و برای اعمال جریمه برای پلیس ارسال خواهد شد

همچنین اگر خودرویی با پلاک غیر بومی قصد ورود به شهرها و مناطق قرمز و نارنجی را داشته باشد نیز مشمول همین فرایند می‌شود.

پس از اعلام رنگ‌بندی جدید شهرها در صورتی که با خودرو شخصی به یکی از مناطق نارنجی یا قرمز سفر کرده باشید، می‌توانید تا ۷۲ ساعت بدون اعمال جریمه به شهر خود بازگردید.