رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جهانپور کرونا گرفت

جهانپور کرونا گرفت مشاور وزیر بهداشت: تست کرونای دکتر جهانپور ( رییس سازمان غذا و دارو) هم مثبت شد و فعلا قرنطینه است.

جهانپور کرونا گرفت

مشاور وزیر بهداشت: تست کرونای دکتر جهانپور ( رییس سازمان غذا و دارو) هم مثبت شد و فعلا قرنطینه است.